Η αίθουσα τέχνης «αγκάθι-κartάλος»
(Μηθύμνης 12 και Επτανήσου Πλ. Αμερικής, τηλ. 210 8640250 ),
οργάνωσε και παρουσιάζει την ακόλουθη έκθεση...