6. 90X70 εκ. .jpg 6-KarasThumbnails66-KarasThumbnails6