05__GEO7827.jpg 05Thumbnails06. Bon jour & Carpe diem, ceramic, wool, aluminium, h27X27X5cm, 201505Thumbnails06. Bon jour & Carpe diem, ceramic, wool, aluminium, h27X27X5cm, 2015