Μηνιαία Αρχεία

Μία Δημοσίευση

«Music & Emotion» του Ηλία Σακαλάκ

«Music & Emotion» του Ηλία Σακαλάκ
Facebooktwittergoogle_plusrssinstagram

Η Αίθουσα Τέχνης «αγκάθι  – κartάλος»

οργάνωσε και παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας του

Ηλία Σακαλάκ
με τίτλο

«Music & Emotion»

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017, 12 – 4 το μεσημέρι